TEL.(02) 719-0408

Union Pan Exhibitions

PROFESSIONAL EXHIBITION ORGANIZER

ทัศนวิสัย & พันธกิจ

share

ทัศนวิสัย

‘พัฒนาองค์กรและพนักงานสู่ความเป็นเลิศ และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับลูกค้า โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ชมงาน’

พันธกิจ

  • ผู้ผลิตและผู้ส่งออกใช้งานแสดงสินค้าเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภคโดยตรง
  • สินค้าและบริการหลายอย่างได้รับการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดและก้าวสู่มาตรฐานโดยมีงานแสดงสินค้าเป็นกลไกการตลาด
  • ส่งเสริมให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า ได้มีการพัฒนาและ ก้าวสู่มาตรฐานของการแข่งขันในระดับชาติ
  • จัดงานแสดงสินค้า, การประชุมและการพบปะในระดับนานาชาติ
  • เป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบการสร้างสัมพันธ์ใหม่ทางธุรกิจและสมานสายสัมพันธ์เดิมให้แนบแน่น
  • เป็นสถานที่ที่นักธุรกิจสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ธุรกิจของตนเอง
  • สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของลูกค้าทั้งระดับในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งในทางกลับกันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนที่บริษัทของเราดำเนินงานอยู่ด้วย

รับข้อมูลข่าวสาร และติดต่อออกบูธกับเรา