TEL.(02) 719-0408

Union Pan Exhibitions

PROFESSIONAL EXHIBITION ORGANIZER

รางวัลแห่งความสำเร็จ

share

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน Bureau Veritas ในด้านมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้า นอกจากจะช่วยเสริมสร้างด้านคุณภาพให้กับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ แล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับโลกให้กับเราอีกด้วย

2014

2013

2012

2011

2010

Older 2009

รับข้อมูลข่าวสาร และติดต่อออกบูธกับเรา