ABOUT

Furniture Sale of the Year

27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561

11:00 น. - 21:00 น.

ศูนย์ประชุมเเละเเสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

  • เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน
  • สินค้าแฟชั่น และเครื่องประดับ
  • สินค้าเพชร และอัญมณี
  • สินค้าเกี่ยวกับความงาม
  • อาหาร และเครื่องดื่ม (ตลาดอาหาร ย้อนวันวาน)

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกสินค้าเพื่อการบริโภค

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

LOCATION

ศูนย์ประชุมเเละเเสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่